Με την 8 μηνών Νίτσα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.