Με τον Θανάση, την Κωνσταντίνα και τον 2 ετών Γκρέγκο, Κάνε Κόρσο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.