Με την Βούλα, τον Απόστολο και τον 5 μηνών Περσέα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.