Με τον Γιώργο και τον 2 μηνών Πάρη, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.