Με την Αθηνά και την 3 μηνών Λούνα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.