Με την Κατερίνα και την 6 μηνών Μπίμπι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.