Με τον κ. Μπάμπη , τον Δήμο και τον 11 μηνών Τζάκ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.