Με τον Φρέντι, τον Νίκο και τον 3 μηνών Τζέικ, Γιόρκι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.