Με τον Νίκο και την 8 μηνών Νόρμα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής