Με τον Σάββα και τον 4 μηνών Δία, στο Πρόγραμμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.