Με τον Απόστολο και τον 12 μηνών Άργκο, στο Πρόγραμμμα Βασικής Υπακοής