Με την Σοφία και την 11 μηνών Λόριν, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.