Με την Στεφανία και τον 5 ετών Τόμπι, στο Πρόγραμμμα Βασικής Υπακοής