Με την οικογένεια Σπυριδοπούλου σε Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς του μικρού Σκίπ.