Με τον Στέλιο , την Ειρήνη και την 3,5 μηνών Τζίλντα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.