Με τον Γιώργο και την 7 μηνών Κάμι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής