Με τον Σάββα, την Ιωάννα, την κα Μάρθα και την Ζουζού στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.