Με τον Κώστα και τον 3 μηνών Σνούπι, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών