Με τον Βασίλη, τον Δημήτρη και τον 3 μηνών Ράλφ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.