Με την Βασιλεία και την 7 μηνών Μίνι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής