Με τον Σάκη, τον Αλέξανδρο και τον 6 μηνών Ρέξ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.