Με τον Παναγιώτη και τον 5 μηνών Ρούντι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.