Με τον Γιώργο, την Νέλη και τον Φροίξο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.