Με την οικογένεια της Kira Samlidi και τον 1,5 ετών Λίο, Μαλτέζ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.