Με τον Γιώργο και τον 10 μηνών Πάρη, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.