Με την Μαρία Νικολαίδου και την 6 μηνών Τζίνα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.