Με τον Δημήτρη και την 6 μηνών Άρια, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.