Με τον Δήμο, την Πηνελόπη και την 3,5 μηνών Μόλυ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.