Με τον Δημήτρη, την Ηλέκτρα και τον 6 μηνών Άλφι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.