Με τον Στέφανο, την Ελένη και την 2,5 μηνών Ζιζέλ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.