Με τον Σπύρο και τον 9 μηνών Μάξιμο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.