Με την Βάγια, την Ελευθερία και τον 8 μηνών Freud , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.