Με τον Γιώργο, την Ιουλία και τον 4 μηνών Μπρούνο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.