Με την Χριστίνα και τον 15 μηνών Σίζαρ, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής