Με τον Κώστα και την 2 μηνών Άρια, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.