Με τον Βασίλη και την 2 μηνών Ακίρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.