Με την Βέτα, τον Νίκο και την 4 μηνών Κύρα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.