Με τον Κώστα, τον μικρό Φίλιππο και τον 1 έτους Σκούμπι, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.