Με τον Γιώργο, την Αναστασία και τον 6 μηνών Σάρτς, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.