Με τον Διονύση, την Σοφία και τον 6,5 ετών Φέντορ, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.