Με τον Γιώργο, την Πωλίνα και τον 2 μηνών Θόρ, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.