Με τον Άκη και την 5 μηνών Τζία, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.