Με τον Θάνο και την 8 μηνών Γοργώ , στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής