Με τον Δημήτρη, την Χρυσούλα και την 1 έτους Πένη, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.