Με τον κ. Γιάννη και την Μελίτα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.