Με την Ευτυχία, την Ζωή και την 3 μηνών Μπρούνα, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.