Με τον Λεωνίδα, την Χριστίνα και την 2 μηνών Λίλη, στο Πρόγραμμα Προεκπαίδευσης Κουταβιών.