Με την Κυριακή, την Κλεοπάτρα και την 5 μηνών Ήρα, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.