Με τον Μάριο, την Ειρήνη και τον Τσόκο, Λαγκότο Ρομανιόλο, στο Πρόγραμμα Βασικής Υπακοής.