Με τον Μάξιμο, την Άσπα και την 12 μηνών Ζιζέλ, στο Πρόγραμμα Διόρθωσης Συμπεριφοράς.